april 17, 2019

Middagskullen

Bilder på iordningställande av tomtområde Middagskullen i Saxnäs.